În data de 5 Septembrie 2019, la Palatul Parlamentului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat organizează a doua ediție a INTERNATIONAL BUSINESS FORUM, un eveniment de mare anvergură în România.

Forumul reprezintă un excelent prilej de a reuni în același cadru ambasadori și reprezentanți economici ai ambasadelor acreditate la București, ai autorităţilor publice centrale şi locale din domeniul economic, reprezentanți ai mediului de afaceri autohton, investitori străini, în vederea stimulării companiilor din România de a se extinde pe pieţele externe şi creșterii investiţiilor.

Prin sesiunile organizate cu această ocazie se oferă posibilitatea unei interacţiuni directe între toţi aceşti actori, clarificării aspectelor de interes privind programele de susţinere a antreprenoriatului şi internaţionalizării companiilor, explorării de noi oportunităţi de cooperare externă.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, înființat în anul 2017, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici (Hotărârea nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat).

Direcția Investiții Străine, InvestRomania urmărește să intensifice relațiile economice de parteneriat atât cu țări din Uniunea Europeană, cât și cu țări din afara pieței unice, care consideră România o poartă strategică de intrare în UE. Direcția Investiții Străine are în responsabilitate dezvoltarea de mari proiecte investiţionale, fiind punctul de contact “one-stop-shop” pentru investitorii străini. Principalul obiect de activitate îl reprezintă atragerea investiţiilor străine în România. Totodată, Direcția Investiții Străine are în atribuții evaluarea solicitărilor de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

Departamentul de Comerţ Exterior (DCE) asigură gestionarea şi promovarea relaţiilor politico-economice bilaterale cu ţările cu care România întreţine relaţii diplomatice. Prin schema internă şi cu sprijinul reţelei economice externe, DCE urmăreşte evoluţia relaţiilor politico-economice bilaterale ale României şi evoluţiile politico-economice din ţările partenere; asigură dialogul instituţional în plan economic cu ţările partenere, inclusiv prin iniţierea şi derularea mecanismelor de cooperare economică bilaterală (comisii mixte, consilii de cooperare, consultări bilaterale, vizite reciproce la nivel de demnitari cu portofolii economice, schimburi de experienţă); pregăteşte componenta economică a vizitelor organizate în ţară sau în străinătate la nivel de şefi de state, prim-miniştri, delegaţii parlamentare; colaborează cu ambasadele de la Bucureşti ale ţărilor partenere pentru derularea schimburilor de informaţii şi a acţiunilor circumscrise promovării relaţiilor economice bilaterale; iniţiază, organizează sau participă la acţiuni de promovare economică a României sau a relaţiilor economice bilaterale cu ţările partenere (forumuri economice, conferinţe, mese rotunde, seminarii, simpozioane ş.a.).

Direcția Mediul de Afaceri asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile mediului de afaceri, întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare. Pe baza strategiei Guvernului, DAPIMM administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează direct programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Formular de Inscriere